Podmínky soutěže | Ložníobchod.cz

www.lozniobchod.cz - Podmínky soutěže (21.09.2017 - 23:04)

KONTAKT
Slovensky
Ložníobchod.cz - český výrobce povlečení
Obchodní podmínky > Podmínky soutěže

Podmínky soutěže

Organizátor soutěže:Zdeňka Podpěrová, sídlem Mládežnická 15, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovicích IČ: 63991187, DIČ: CZ5454183185.

 

Účastník soutěže se může zúčastnit jednou každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, plně způsobilá k právním úkonům, která si v době konání soutěže splní podmínky soutěže.

 

Nákup v době Soutěže, při Soutěži a ani po Soutěži není podmínkou pro účast v Soutěži.

 

Ze soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:

  1. Nesplní podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech.
  2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží.
  3. Uvedou v soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
  4. Každý soutěžící se smí zúčastnit pouze 1x.
  5. Budou v aktuální soutěži soutěžit opakovaně (Každá fyzická osoba má možnost účastnit se soutěže v termínu jejího konání právě jednou).
  6. Nepřevzaté výhry, či výhry účastníků, kteří nereagují na zprávu Lozniobchod.cz o výhře, propadají po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže ve prospěch Lozniobchod.cz
Osobní údaje:

1. Zasláním odpovědí na otázky dává Účastník obchodu Lozniobchod.cz ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Lozniobchod.cz a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

 
Podpěrová s.r.o.
Dobrovodská 2284
370 06 České Budějovice
777 100 799
texpo@centrum.cz

2017 © Ložní obchod. Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a optimalizace stránek INIZIO

Doporučujeme:

Vybavení obchodů | Prostěradla | Wellness Roubenka | Lyže Fischer | Běžky Fischer | Mezonitě
TOPlist