Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele.

Kupující je povinen zboží po dodání bez zbytečného odkladu prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Tyto vady oznámí kupující prodávajícímu elektronickou poštou na adresu: texpo@centrum.cz nebo telefonicky na číslo: +420 725 026 026.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky daného zboží (např. fakturu a jiné).

Dále je nutné, aby kupující prodávajícímu vrátil vadné zboží kompletní, tedy v takovém stavu, v jakým jej převzal od prodávajícího.

Prodávající po obdržení dokladů a vadného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu jejího vyřizování.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a za škody způsobené neodborným užíváním, vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

Stáhnout reklamační formulář (pdf)

Reklamované zboží musí kupující zaslat doporučeně Českou poštou nebo prostřednictvím kurýrní služby (dobírka nebude přijata) na adresu:

Podpěrová s.r.o., Dobrovodská 2284, 370 06 České Budějovice, tel.: 725 026 026