Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele.

Kupující je povinen zboží po dodání bez zbytečného odkladu prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Tyto vady oznámí kupující prodávajícímu elektronickou poštou na adresu: texpo@centrum.cz nebo telefonicky na číslo: +420 725 026 026.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky daného zboží (např. fakturu a jiné).

Dále je nutné, aby kupující prodávajícímu vrátil vadné zboží kompletní, tedy v takovém stavu, v jakým jej převzal od prodávajícího.

Prodávající po obdržení dokladů a vadného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu jejího vyřizování.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a za škody způsobené neodborným užíváním, vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

Reklamované zboží musí kupující zaslat doporučeně (dobírka nebude přijata) na adresu:

Podpěrová s.r.o., Dobrovodská 2284, 370 06 České Budějovice